Om katter

Kattene vi holder som kjæledyr i dag stammer hovedsakelig fra den afrikanske villkatten. Fortsatt lever villkatter i store deler av verden, og våre tamme katter likner disse i utseende og væremåte. Kattens stemmebruk, kroppsspråk, revirhevding og paringsatferd er eksempler på dette.

Ville kattedyr kan vente tause i timer på et mulig byttedyr eller sove store deler av døgnet, og slik oppfører også tamkatten seg. Den har lange perioder med hvile, avbrutt av aktivitet i form av jakt eller lek.

Katter er vanligvis sosiale av natur og omgås gjerne andre katter eller mennesker, men enkelte individer trives best som eneste katt i huset. Det er store individuelle forskjeller fra katt til katt og mellom de ulike katterasene. Noen katter er rolige og trenger ikke så mye aktivitet, andre er aktive og krever mye oppmerksomhet.

Katten er kjent for sitt selvstendige og uavhengige vesen, og den blir ofte sett på som et dyr som klarer seg selv. Dette er ikke riktig. Selv om katten setter pris på å gå fritt ute og gjerne jakter på fugler og mus, er den avhengig av en ansvarlig eier for å ha et godt liv. I mange sydligere land finnes det store populasjoner av eierløse og forvillede katter som lever utendørs året rundt, men katter er ikke tilpasset å leve utendørs om vinteren i Norge.

Hva du bør tenke over før du skaffer deg katt

Dersom du velger å skaffe deg en katt påtar du deg ansvaret for et levende vesen som trenger oppmerksomhet og stell, hver eneste dag. Du må ha kunnskaper og evne til å gi katten et godt liv. Det innebærer blant annet at du må vite hva slags mat, helsestell, levemiljø og aktivitet katten trenger for å trives og holde seg frisk. Du må også være forberedt på å dekke utgifter til veterinærbesøk og feriepass. En katt kan bli 15-20 år gammel så det er viktig å tenke over om du kan og vil påta deg dette ansvaret over så lang tid.

ID-merking og formeringskontroll

En viktig del av et ansvarlig kattehold er å sørge for at katten ikke blir eierløs, og at den ikke formerer seg ukontrollert. Alle katter bør ID-merkes med mikrochip hos veterinæren slik at eieren kan spores opp dersom katten av en eller annen grunn kommer på avveie. Katter som går fritt ute bør kastreres eller steriliseres for å hindre ukontrollert formering. I tillegg til ID-merking bør katten ha halsbånd. Dette signaliserer at katten har en eier. Velg et halsbånd med refleks, slik at bilistene ser katten i mørket. Halsbåndet bør ha selvutløsende lås, slik at det åpner seg dersom katten skulle hekte seg fast. Merk halsbåndet med telefonnummer og navn.

Allergi

Hvert år må mange katter omplasseres eller avlives fordi eieren har utviklet katteallergi. Dette kan unngås ved at du tar en allergitest før du skaffer deg katt.

Hvor kan jeg få tak i katt?

Et stort antall katter er hjemløse fordi det fødes flere katter enn det finnes gode eiere, og dersom du tar til deg en omplasseringskatt gir du et dyr en ny sjanse til et godt liv. Dersom du får katt gjennom et omplasseringssenter kan de som jobber der også fortelle om kattens forhistorie og væremåte, slik at du får en katt som passer til deg og din livsstil. En sky katt vil for eksempel ikke egne seg for en barnefamilie og en katt som er vant til å være ute, vil sannsynligvis ikke trives som innekatt.

Mens huskatter som regel er gratis, koster en rasekatt flere tusen kroner. Det er imidlertid lettere å forutse den voksne kattens utseende og væremåte når du skaffer deg en renraset kattunge. Kattunger skal ikke leveres før de er tidligst 12 uker gamle. Frem til denne alderen trenger de å være sammen med mor og søsken for å utvikle seg normalt.

Vær oppmerksom på at noen katteraser er utsatt for spesielle sykdommer eller lidelser, enten som følge av utseende (for eksempel inntrykt snuteparti, dvergvekst eller foldede ører) eller fordi det finnes arvelige sykdommer i rasen. Hvis du velger en katt kun fordi du liker utseendet, kan du ende opp med både bekymringer og store veterinærutgifter dersom katten utvikler arvelige lidelser. Vær også oppmerksom på at noen langhårede raser krever mye pelsstell for å unngå plager. Du bør skaffe deg god informasjon om rasen du ønsker deg før du bestemmer deg og velge en seriøs oppdretter som avler på sunne dyr.