Har katten ingen verdi?

Pressemelding fra Mattilsynet:

Mange velger å kvitte seg med katten sin før de drar på ferie. -Når jeg ser alle annonsene med katter og kattunger som gis bort nå, lurer jeg på hvilken egenverdi en katt har i folks bevissthet, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet.


Tenk deg godt om før du anskaffer deg katt, er oppfordringen fra Mattilsynet. Som katteeier har du ansvar for at katten din har det godt. Hvis du anskaffer deg et kjæledyr medfører det et stort ansvar. Et dyr er ikke en «bruk og kast»-vare, men et levende, følende individ som må behandles med omsorg og respekt for sin egenart.

-Vurder nøye om et kjæledyr passer inn i dagliglivet ditt før du får deg katt. Hvis du har gått lei etter to uker, eller vil gi bort katten din fordi du skal på ferie, er det åpenbart at du ikke burde ha skaffet deg den katten, sier Torunn Knævelsrud.

Hva trenger du å vite før du får deg katt?
Du må vite hva slags mat, helsestell og aktivitet katten trenger for å trives og holde seg frisk. Katten har for eksempel stort behov for å bevege seg. Den vil gjerne klatre, hoppe mellom ulike høyder og veksle mellom forskjellige liggeplasser.Du må også være forberedt på å dekke utgifter til veterinærbesøk og feriepass. En katt kan bli 15-20 år gammel, så det er viktig å tenke over om du kan og vil påta deg dette ansvaret over så lang tid.

Katter er sosiale dyr
Selv om de kan finne godt selskap i hverandre og i andre dyr, har de også behov for samvær med eieren sin. En katt som er vant til kjærlig nærkontakt med mennesker i de aller første leveukene, vil vanligvis sette pris på sosial kontakt og kos resten av livet. Ved å tilbringe tid med katten hver dag opprettholder du denne tamheten og lærer katten å kjenne. Da kan du raskt oppdage om katten viser tegn til mistrivsel, sykdom eller skade.

Katten klarer seg ikke på egenhånd
Katten er kjent for sitt selvstendige og uavhengige vesen, og den blir ofte sett på som et dyr som klarer seg selv.
-Dette er ikke riktig. Selv om katten setter pris på å gå fritt ute og gjerne jakter på fugler og mus, er den avhengig av en ansvarlig eier for å ha et godt liv. Katter er ikke tilpasset til å greie seg på egenhånd eller leve utendørs om vinteren i Norge, sier Knævelsrud.

Unngå hjemløse katter – ID-merk og kastrer katten din
En viktig del av ansvaret som katteeier er å sørge for at katten ikke blir hjemløs, og at den ikke formerer seg ukontrollert. Alle katter bør ID-merkes med mikrochip hos veterinæren slik at eieren kan spores opp dersom katten skulle komme bort. Katter som går fritt ute, bør kastreres eller steriliseres for å hindre ukontrollert formering. I tillegg til ID-merking bør katten ha halsbånd. Dette signaliserer at katten har en eier. Velg et halsbånd med refleks, slik at bilistene ser katten i mørket. Halsbåndet bør ha selvutløsende lås, slik at det åpner seg dersom katten skulle hekte seg fast. Merk halsbåndet med telefonnummer og navn.

På Mattilsynets nettside finner du mer informasjon om hvilke behov en katt har i brosjyren Veileder for hold av katt.