Betingelser for kattepass

Rutiner

Vi viser alltid legitimasjon første gang vi møtes.

Vi skriver rapport og tar bilder fra alle besøkene, og gjør disse fortløpende tilgjengelig for eier slik at du til enhver tid vet at katten har det bra.

Vi har selvpålagt taushetsplikt og offentliggjør aldri hvem våre kunder er, eller hvor de eller kattene bor.

Vi er alltid tilgjengelige for spørsmål og oppfølging. Se kontaktinfo på nettsidene.

Nøkler

Ved nye kundeforhold holdes nøkkelmøte i kattens hjem for å bli kjent med katten og forholdene. Dette må avtales og avholdes i god tid før passeperioden. Ved senere oppdrag for samme kunde kan kunden levere nøklene til oss kostnadsfritt.

Når oppdraget er over kan nøklene hentes hos oss. Vi kan eventuelt legge igjen nøklene på avtalt sted i forbindelse med siste oppdragsdag. Vi kan også komme og levere nøklene personlig, men da må vi fakturere ekstra for dette.

Det er uansett viktig at nøklene er ekstrakopier slik at huseier ikke er avhengig av nøklene. Vi tar ansvar for nøklene men ikke for eventuelle problemer som skyldes nøkkelmangel.

Bestilling

Ved bestilling må kunden fylle ut et registreringsskjema og akseptere betingelsene for kattepass. Passeperioder kan deretter avtales via melding per e-post, SMS, Facebook etc. En avtale regnes som bindende når en slik melding er bekreftet av kunden (se også Avbestilling).

Avbestilling

Avbestilling mer enn tre uker før avtalt passeperiode er gratis. 8-21 dager før belastes 50%. 0-7 dager før belastes 100%. Avbrutt passeperiode belastes 100% (f.eks. hvis eier kommer hjem tidligere enn ventet).

Betaling

Vi fakturerer med 7 dagers betalingsfrist etter gjennomført oppdrag.

Sykdom/skade/veterinær

Eier må opplyse om katten er eller har vært syk eller skadet det siste året.

Skulle katten bli syk eller skadet så tar vi vare på den så godt vi kan. Vi er ikke veterinærer, så vi konsulterer veterinærvakten hvis vi er i tvil. Hvis katten trenger akutthjelp av veterinær vil vi ordne det. Alle kostnader i forbindelse med slik konsultasjon og hjelp faktureres eier, inkludert transport og annen ekstratid kattepasseren må bruke.

Hvis eier ønsker spesiell behandling eller begrensninger i behandling av katten må dette informeres om og avtales spesifikt på forhånd.

Fôr og utstyr

Vi bruker kun eiers eget fôr og utstyr, slik at katten får det den er vant til. Det er eiers ansvar å sørge for at alt katten trenger er tilgjengelig.

Hvis det i løpet av passeperioden skulle oppstå behov for noe ekstra vil vi skaffe dette for eiers regning.

Ansvar

Vi utfører kun normalt kattestell etter eiers rutiner og anvisninger, med eiers eget fôr og utstyr. Ved akutte behov vil vi kontakte veterinærvakten for eiers regning (vi kontakter eier først, hvis mulig).

Kattevakt.no er ikke ansvarlig for sykdom, skade eller tap som følge av forhold før, under eller etter oppdraget, med mindre grov uaktsomhet kan påvises.

Vi anbefaler alle kunder å forsikre katten sin! Både veterinær- og livsforsikring er tilgjengelig hos flere forsikringsselskaper.

Kattevakt.no er ikke ansvarlig for tredjeparts handlinger.

Lover og regler

Kattevakt.no følger alle norske lover og forskrifter for dyrehold. Mattilsynet sier:

«Dyreholder skal sørge for at dyret blir ivaretatt av kompetent person til enhver tid. Dette gjelder også når pass av dyret overlates til andre. Personer under 16 år skal ikke alene ha ansvar for dyr.»

Det er ikke tillatt å reise fra katten uten tilsyn. Det er heller ikke tillatt å forlate en katt som trenger veterinærhjelp.

Hvis vi oppdager kritikkverdige forhold ved kattens omgivelser eller omsorgsrutiner er vi forpliktet til å følge opp dette, først overfor eier og eventuelt overfor myndighetene hvis nødvendig.